Visie

  • R121Kunst is een vzw die tentoonstellingen, kunstprojecten en artistieke evenementen voor een breed publiek organiseert. Het kunstenhuis R121 heeft als doelstelling een ruimte te scheppen waar de kunst(enaar) en het publiek, waar mensen elkaar ontmoeten.
  • Bij het kunstenhuis R 121 wordt 'kunst' de hefboom voor ontmoetingen. Het huis is een plaats van samentreffen, van verbinding. Kunst wordt er bovendien benaderd vanuit een apart perspectief en wakkert zo ook vormen van samenwerking aan die niet meteen voor de hand liggen.
  • Geïnteresseerde kunstenaars kunnen zich bij R 121 kandidaat stellen door zich te richten tot de vzw (r121kunst@gmail.com) en daar hun interesse kenbaar te maken. 
  • Het kunstenhuis bezoeken kan, naast de vaste momenten, ook op afspraak.      

              Lees meer